Aktivita - Dýchaním proti stresu

Aktivita bola zameraná na odbúranie stresu a negatívnych emócií. Stresu, ktorého je možné sa zbaviť  rýchlo  a veľmi účinne. Poslúži nám na to naše vlastné dýchanie.

Na začiatku aktivity lektor vysvetlil klientovi, že správnym dýchaním môžeme pozitívne ovplyvniť ako fyzické tak aj psychické zdravie. Dýchame nevedome, ale svoj dych môžeme aj vedome ovplyvňovať a meniť z hľadiska aktivity a potreby okysličenia. Existuje množstvo rôznych cvičení, ktoré mu  pomôžu a zbavia ho stresu. Klientovi boli predvedené rôzne dychové cvičenia a bolo len na klientovi, ktoré z predstavených cvičení si vyberie.

Dychové cvičenia

  • Nájsť si pohodlnú polohu – výber možnosti: ležať na chrbte, stáť a opierať sa o stenu, alebo sedieť. Chrbát musí byť rovný.
  • Zatvoriť oči, z dôvodu sústredenia sa na mechaniku dýchania, nie na vonkajšie rušivé vplyvy. V prípade zdravotného, prípadne psychického problému môžu oči zostať aj otvorené. 
  • Zamerať sa na svoje vnútro a vizualizovať si príjemné prostredie.
  • Prirodzene dýchať – prirodzený nádych a výdych niekoľko krát za sebou (zistenie, či ide o správne dýchanie…).
  • Pri dýchaní je možné použiť jednotlivé polohy prstov rúk (viď. obrázky nižšie)

Nácvik hlbokého plného dychu

  • nádych – začína spodným bráničným dýchaním, pokračuje do hrudníka a končí v pľúcnych hrotoch
  • výdych – ide opačne zhora nadol, začína pod kľúčnymi kosťami, pokračuje v hrudnej a končí v bráničnej oblasti.

Uvedený dych je spojením troch spôsobov dýchania:

Spodné bráničné dýchanie – bránica je náš hlavný dýchací sval, pri nádychu sa pohybuje smerom nadol a pri výdychu smerom hore, brušná stena sa dvíha, akoby sme dýchali bruchom. Vzduchom sa napĺňa aj dolná časť pľúc a pohyb bránice pôsobí na vnútorné orgány – masíruje ich a stimuluje k činnosti.

Horné podkľúčkové dýchanie – dýchame do hornej časti pľúc pod kľúčne kosti, do pľúcnych hrotov.

Horné podkľúčkové dýchanie – dýchame do hornej časti pľúc pod kľúčne kosti, do pľúcnych hrotov.

V rámci cvičení sme si precvičili aj plný hlboký dych, ako aj dýchanie do jednotlivých polovíc pľúc.

Pri týchto uvoľňujúcich cvičeniach  je potrebné pri dýchaní aj počítať. Dĺžka nádychu aj výdychu a musia byť v zhode. Nádych a výdych  sa prevádza nosom. Je potrebné počítať do päť (nádych) a rovnaký čas výdych. Opakovať niekoľkokrát. Pre zdatnejších klientov je možný nádych a výdych aj 10 sekúnd.

Pri uvedenej aktivite je možné použiť aj hudbu na zmiernenie stresu (viď video). 

Na podporu relaxácie sme si precvičili aj alternatívne ajurvédske dýchanie. Sadneme si na podlahu (do kresla), zatvoríme oči, zatvoríme pravú nosnú dierku a nadýchneme sa cez ľavú. Zatvoríme si ľavú nosnú dierku a vydýchneme cez pravú. Potom opačne, nadýchneme sa cez pravú nosovú dierku, zatvoríme ju a vydýchneme cez ľavú nosovú dierku. Opakujeme 10 minút. Týmto cvičením si vyrovnávame pravú a ľavú hemisféru mozgu.

Nakoľko klienti potrebovali viac času na vnímanie a spracovanie podnetov, jednotlivé  cvičenia sme viackrát opakovali. Indikátormi na ukončenie aktivity boli reakcie klienta. Na záver aktivity sme spolu z klientom zhodnotili jednotlivé cvičenia a pobyt v snoezelen miestnosti. Celkovo aktivitu klienti zhodnotili ako prínosnú.