Aktivita - Machový chodníček

Aktivita bola zameraná na rozvoj zmyslov – sluch, hmat, čuch ako aj na pozitívnu energiu pri zablúdení do mladosti a krásnych spomienok.

Chodníčky boli dva. Jeden z prírodného machu, bez úpravy a druhý z preparovaného machu, aký sa používa pri výrobe machových obrazov. Prírodný machový chodníček bol pripravený z machových častí priamo zozbieraných v našich lesoch s časťami ihličia, pôdy a vône lesa. Preparovaný mach ako aj prírodný mach  bol umiestnený na vopred 2 pripravené miesta v snoezelen miestnosti, ktorá bola jemne osvetlená a šírila sa v nej hudba šumu lesa.  

 

Pri príchode klienta prebehla rozprava na tému les, rovnováha a pokoj v duši. Klient sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám, ktorý z chodníkov chce využiť. Všetci klienti si  zvolili vyskúšanie obidvoch chodníčkov. Kráčajúca aktivita po machových chodníčkoch bola pre klienta veľmi príjemná, počas ktorej sa nechal viesť hudbou a tichým pokojným tónom lektorky, ktorá mu sprostredkovávala porovnávanie machových nášľapov, kde bola možnosť aj manipulácia s machom pomocou rúk. Vnímanie a jemná motorika pri machovom dotyku bola doporučená pri zavretých očiach v bezpečnom visiacom  kresle za tichej hudby lesa a žblnkajúceho potoka.

 

Pri príchode klienta prebehla rozprava na tému les, rovnováha a pokoj v duši. Klient sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám, ktorý z chodníkov chce využiť. Všetci klienti si  zvolili vyskúšanie obidvoch chodníčkov. Kráčajúca aktivita po machových chodníčkoch bola pre klienta veľmi príjemná, počas ktorej sa nechal viesť hudbou a tichým pokojným tónom lektorky, ktorá mu sprostredkovávala porovnávanie machových nášľapov, kde bola možnosť aj manipulácia s machom pomocou rúk. Vnímanie a jemná motorika pri machovom dotyku bola doporučená pri zavretých očiach v bezpečnom visiacom  kresle za tichej hudby lesa a žblnkajúceho potoka.