Aktivita Morské pláže a podmorský svet

NATURE TREKS – VR | BLUE OCEAN | BLUE DEEP

Všetci prežívame hektické obdobie, kedy ľudia čelia rôznym problémom a už sa  nemôžu zúčastňovať na činnostiach, ktoré majú radi.  Práve VR im ponúka dvere do sveta a umožňuje im navštevovať „nepoznané“ zákutia  celého sveta.

Jedným zo spôsobov, ako môže VR zlepšiť život starších ľudí, ako aj opatrovateliek,  je poskytnúť im zážitky, ktoré mnohým z nich neboli v reálnom živote dostupné.  Účastníci tejto aktivity si mali možnosť vybrať z rôznych prostredí. V tomto prípade si vybrali prostredie: „Morské pláže a podmorský svet“. Pláže a podmorský svet je v tejto aktivite prístupný komukoľvek a je prispôsobený návštevníkom každej vekovej kategórie. K tejto aktivite sme pripravili aj aktivitu, ktorá prebiehala v príjemnom prostredí Snoezelen miestnosti.

Čo čaká na našich účastníkov? Krásne prostredie, pohľad na pláže, šíre more, šum morských vĺn. V rámci tejto aktivity im bude umožnené aj potápanie sa do hlbín mora a pozorovanie rýb. To všetko  im môže pomôcť zabudnúť na všetky starosti, môže  zlepšiť  zdravotný stav, ako aj pozitívne pôsobiť na ich psychiku. Voda prináša oddych a relaxáciu, nabíja energiou pre ďalšie obdobie. Aj v tomto prípade VR ponúka seniorom a opatrovateľkám možnosť vychutnať si viaczmyslový zážitok.

Opatrovateľky seniorov by po sedení vo virtuálnej realite mali zažiť pozitívnejšie emocionálne stavy, napríklad stavy uvoľnenia, radosti alebo dobrodružstva. Seniori, ktorí zažijú virtuálnu realitu, podľa rôznych štúdií, zažívajú takmer okamžitý pocit úniku, pohody a znižuje sa ich pocit osamelosti, zlepšuje ich duševné zdravie.  

Aktivitu ukončíme otázkami, ktoré budú smerovať na skúsenosti prežité účastníkmi v reálnom živote. Požiadame ich o porovnanie zážitkov v reálnom živote a prostredí VR.