Kreatívne k lepšiemu duševnému zdraviu

Prebiehajúci projekt: november 2022- október 2023

Projekt Európskej únie Erasmus +

Názov projektu: Kreativně k lepšímu duševnímu zdraví

Číslo projektu:  2022-1-CZ01-KA210-ADU-000083859

Kordinátor projektu: 

Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno

 www.crsp.cz

 Partner projektu:

OZ „Aktívny život“, Lieskovec

www.kurzyslovensko.sk

Kľúčová akcia:

Erasmus+ Kľúčová akcia 2

Cieľ projektu:

Otestovať využitie inovatívnej kombinácie metód Snoezelen a virtuálnej reality pri vzdelávaní dospelých v oblasti zlepšovania duševného zdravia a zdieľať tieto poznatky medzi partnerskými organizáciami.

Popis projektu:

 1. Vyskúšať aplikáciu virtuálnej reality a metódy Snoezelen pre redukciu pocitov stresu a úzkosti u rôznych cieľových skupín.
 2. Porovnať prínosy oboch metód medzi vybranými cieľovými skupinami.
 3. Na základe získaných skúseností vytvoriť e-learningový kurz a sprístupniť ho širokej verejnosti.
 4. Vytvoriť vhodnú metodiku pre primárnu cieľovú skupinu a jej použiteľnosť v praxi.
 5. Zapojiť zainteresované strany do dialógu o dôležitosti odbúrania strachu, úzkosti a stresu.

Cieľové skupiny:

 • Rodičia detí  s ADHD – 6 klientov v CRSP Brno 
 • Rodičia zasiahnutí vojnovým konfliktom na Ukrajine – 3 klienti v CRSP Brno 
 • Seniori 50+ – 5 klientov v o.z. „Aktívny život“, Lieskovec  
 • Osoby, ktorí sa starajú o seniorov – 5 klientov  v o.z. „Aktívny život“, Lieskovec  

Trvanie projektu: november 2022 – október 2023

Aktivity projektu:

Aktivity projektu budú zamerané na testovanie metódy Snoezelen  a virtuálnej reality pri zlepšovaní duševného zdravia dospelých v jednotlivých cieľových skupinách.

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda založená na multisenzorickej stimulácii, ktorá prebieha v špeciálne upravenom prostredí. Aplikáciou vybraných podnetov (zrakových, sluchových, hmatových, čuchových) sa zameriava na navodenie pocitu pokoja a uvoľnenia, bezpečia a uvoľnenia, čo okrem iného podporuje emocionálne zdravie a umožňuje naučiť sa zvládať nepríjemné pocity (napr. stres, úzkosť, strach). Samotný pobyt v Snoezelen miestnosti  je pre klientov časom, keď sa môžu sústrediť na seba a byť v kontakte so svojím prežívaním. V sprievode zmyslovej stimulácie a pocitu uvoľnenia je to pre nich jedinečný zážitok, ktorý môžu zažiť osamote. Pre klienta ide aj o určitý terapeutický vplyv na duševné zdravie.

 Virtuálna realita

Virtuálna realita je inovatívny a pre klientov atraktívny prostriedok na zlepšenie duševného zdravia. Virtuálna realita sa v projekte nebude používať na zábavné účely. Metódy zlepšovania duševného zdravia vo VR zahŕňajú prácu klienta s 3D okuliarmi, do softvéru navrhnutého špeciálne na účely rozvoja duševného zdravia. Tieto softvérové programy sa zameriavajú na Metódy sociálnej rehabilitácie – napríklad práca so stresom, strachom, úzkosťou alebo ako prostriedok relaxácie. Prítomnosť vo virtuálnej realite pomáha človeku lepšie sa sústrediť na relaxáciu tým, že relaxačné techniky obohacuje o virtuálny zvuk a vizuálnymi podnetmi. Výhodou práce vo virtuálnej realite je, že klient si môže nastaviť ľubovoľnú kombináciu podnetov, ktoré sú sa klientovi premietajú. To umožňuje klientovi pomenovať zdroje jeho stresu a naopak podnety, ktoré vyvolávajú pocity pokoja a uvoľnenie. Tieto poznatky môže využiť aj pri práci s vlastným stresom mimo prostredia virtuálnej reality.

Projekt je financovaný Erasmus+  programom Európskej komisie

Aktivity spojené s projektom

Snoezelen

Význam slova „Snoezelen“ je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ – hľadať/skúmať a „doezelen“ – driemať/odložiť. Slovo vyjadruje kombináciu medzi senzorickou stimuláciou, ktorá prebúdza aktivitu s relaxačnou, tichou atmosférou miestnosti.

Metóda Snoezelen si získala pozornosť vo viacerých psychologických stabilizačných terapiách pri strese, úzkosti a mnohých ďalších. Jednou z charakteristík terapie Snoezelen je, že podporuje psychologickú stabilizáciu tým, že umožňuje účastníkom dobrovoľne sa zapojiť a užívať si terapeutický proces, a nie učiť sa konkrétnu zručnosť. Jej cieľom je navodiť pohodu a pozitívne reakcie prostredníctvom príjemnej stimulácie v príjemnom prostredí, kde klient môže  zabudnúť na všetko negatívne a nepríjemné a kde sa môžeme uvoľniť. Pokojná hudba a tlmené svetlo v miestnosti umocňuje príjemnú atmosféru. V multisenzorickom prostredí sa nachádzajú podnety pre všetky zmysly (zrak, sluch, čuch, hmat, chuť, vestibulárny systém, propriocepcia). Dôraz sa kladie na zážitkovú formu terapie. V miestnosti môže prebiehať nácvik progresívnych pohybových schopností, jemnej a hrubej motoriky, pohybovej obratnosti, koordinácie tela, rozvoj rovnováhy, sociálnych interakcií.

Multisenzorické miestnosti poskytujú relaxačné a upokojujúce prostredie, kde terapeuti môžu podporovať klientov, identifikovať silné stránky a rozvojové potreby jednotlivcov, upevňovať existujúce zručnosti a rozvíjať nové zručnosti motivujúcim a stimulujúcim spôsobom. Aktivity môžu mať rôzne ciele, stimulovať rôzne zmyslové systémy a spoločne zdieľať relaxačné a zábavné chvíle. Je možné ich používať na individuálne alebo skupinové aktivity, vo voľnom čase, na relaxáciu, kde sú aktivity štruktúrovanejšie a navrhnuté tak, aby rozvíjali špecifické zručnosti. Techniky senzorickej stimulácie spočívajú najmä v stimulácii zmyslov s cieľom zlepšiť ich fungovanie a tým sa dosiahne väčšia odozva klientov a lepšie pochopenie ich okolia a seba samého. Multisenzorická stimulačná miestnosť nemôže byť len jediným nástrojom na prácu so stimuláciou.

Typy multisenzorických miestností

 1. Biele miestnosti (bezpečnosť, relaxácia, pohodlie)

Sú najbežnejšie a najčastejšie používané, ich cieľom je dosiahnuť relaxáciu a zmyslovú stimuláciu prostredníctvom objavovania a spontánnosti.

 1. Čierne miestnosti (svetelná, zvuková, stimulačná)

Uľahčujú učenie (príčina-následok, sémantika, časopriestor orientácia) hľadanie prekvapení a pohybu.

 1. Dobrodružné miestnosti (pohyb, hra)

Jednotlivé prvky v miestnosti (závesné prvky, bazény s loptičkami, atď.) uľahčujú percepčno-motorické a zmyslové aktivity.

Multisenzorické miestnosti (Snoezelen) sú navrhnuté s ohľadom na individuálne potreby klienta v kombinácii s jedinečnosťou prístupu terapeuta.

Výhody Snoezelen metódy

 • zlepšenie pozornosti a koncentrácie,
 • miernenie zmien a porúch správania,
 • zlepšuje zmysly a zmyslovú rovnováhu,
 • znižuje napätie a stavy stresu,
 • zvyšuje uvedomenie, radosť a uvoľnenie,
 • podnecovanie skúmania tvorivých schopností,
 • zlepšuje komunikačné schopnosti – porozumenie, opis, vzťahy, prežité skúsenosti klientov,
 • zlepšuje rovnováhu a pohyb,
 • zmierňuje svalové napätie,
 • zlepšuje adaptabilitu na zmeny,
 • poskytuje bezpečné prostredie pre aktivity,
 • podporuje dôveru.

Uvoľnenie mysle a objavovanie sveta

Miestnosť snoezelen a virtuálna realita – táto kombinácia prináša úžasné výsledky pre seniorov. Ponúka možnosť relaxu duše v snoezelen miestnosti  a poznávanie nových miest a prírody pomocou virtuálnej reality.     

Snoezelen miestnosť je miestom čarovných zážitkov pre našich milovaných seniorov. Pomáha im relaxovať dušu a vyhnúť sa každodennému stresu. S rôznymi svetelnými efektmi, príjemnou hudbou a dotykom sa v tejto miestnosti vytvára výnimočná atmosféra pokoja a oddychu.

Ale to nie je všetko! Virtuálna realita pridáva nový rozmer tejto skvelé skúsenosti. Naši seniori môžu cestovať a objavovať svet. S VR okuliarmi môžu preskúmať miesta, ktoré si vždy priali navštíviť, ale už nemusia cestovať. Virtuálna realita im umožňuje skúmať prírodu, múzeá, historické miesta a ešte viac.

Tieto inovatívne technológie nám pomáhajú poskytovať našim seniorom výnimočné zážitky, ktoré podporujú ich fyzické a emocionálne pohodlie.

Pozývame Vás na príjemne strávený čas u nás

Podrobné informácie na telefónnom čísle   +421 908 962 781- PhDr. Mgr. Elena Mašlonková, MBA  alebo cez kontaktný formulár nižšie