Aktivita Morské pláže a podmorský svet

Cieľom aktivity Morské pláže bolo navodiť klientom spomienky, pohodu, pohodlie a  pozitívne reakcie prostredníctvom príjemných stimulácií v podpornom prostredí Snoezelen miestnosti. 

Na predchádzajúcom stretnutí sme sa vzájomne dohodli na aktivite – Morské pláže – spomienkové leto, ktorá už vo výberovom momente vyvolala na tvárach zúčastnených úsmev a nedočkavosť.

Pomocou aromaterapie, výberom prezentácie morských pláží  a hudbou sme vytvorili atmosféru mora a morských pláží. Využili sme rôzne materiály – morské malé a veľké  škebličky, ako aj veľkú morskú rybu.  Pomocou veľkých škeblí sme počúvali šum mora. Vo veľkých nádobách sme mali naliatu vodu do ktorej sme nasypali piesok, vložili ako škeble  tak aj rybu. Týmto spôsobom mohli klienti pocítiť more pomocou taktilnej stimulácie.

Vytvorili sme aj power – pointovú prezentáciu (zraková stimulácia) o Morských plážach v rôznych známych aj neznámych letoviskách, ktoré boli podporované šumom mora počas celého dňa – pri východe slnka, počas slnečného žiarenia, či pri západe slnka, ktoré sa skrývalo za vlnami morí.  Príjemná melódia morí, vetra a spievania vtákov pomáhala umocniť relaxačný účinok klienta, ktorý pozitívne vplýva na sociálny a emocionálny rozvoj jedinca v každom veku, postavení. 

Prezentácia mala rovnako veľký úspech u seniorov, ako aj pri opatrovateľkách seniorov.  Okrem týchto stimulácií sme použili aj stimulačné prostriedky vo forme vonných sviečok (čuchová stimulácia – morský vánok ).

Poradca počas premietania prezentácie sleduje:

  • Ako reaguje klient na prezentáciu?
  • Aké sú body pozornosti pri jednotlivých slidoch prezentácie?

Po ukončení prezentácie sme prediskutovali pocity jednotlivých klientov počas prezentácie. Klienti sa mali zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami:

Čo vo Vás vyvoláva pocit, že ste na slnkom zaliatej pláži, pri mori s jemným horúcim  pieskom pod nohami?

  • Ak klienti boli pri mori :  
  • Aké pocity vo Vás vyvolali spomienky na toto miesto? 
  • Ktoré z prezentovaných pláži a miest pri mori ste navštívili? 
  • Ak klienti nikdy neboli pri mori:
  • Čo ich najviac zaujalo na prezentácii? 
  • Mali by ste záujem takéto miesta navštíviť? Prečo?

Na konci aktivity sme upozornili klientov, že v nadväznosti na túto aktivitu sme pre nich pripravili aktivitu VR – Morské  pláže a podmorský svet.