Získajte vzdelávanie ZADARMO

Projekty realizované Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR 

Nestrať prácu - vzdelávaj sa

 • Získajte príspevok na vzdelávanie vo výške 100% nákladov na vzdelávanie.
 • Príspevok je určený pre ZAMESTNANCOV, ktorý majú záujem o zvýšenie svojich odborných vedomostí.
 • Kurzy si VYBERÁTE VY , na základe ponuky na trhu, podľa vlastnej potreby bez ohľadu na vôľu vášho súčasného zamestávateľa. Ponuka  našich akreditovaných kurzov Misterstvom školstva, vedy a výskumu SR:
 • Kurz opatrovania,
 • Lektor
 • Murár
 • Záhradnícka údržba verejnej zelene
 • Inštalatér

RE-PAS +

 • Príspevok  vo výške 100% na rekvalifikačný kurz. 
 • Príspevok je určený pre Záujemcov o zamestnanie evidovaných na úrade práce, ktorým už nebol poskytnutý príspevok za posledných 5 rokov.  
 • Kurzy je možné absolvovať prezenčnou alebo dištančnou formou podľa ponuky kurzu. Pre záujemcov ponúkame nasledovné akreditované kurzy Misterstvom školstva, vedy a výskumu SR:
 • Kurz opatrovania
 • Lektor
 • Murár
 • Záhradnícka údržba verejnej zelene
 • Inštalatér

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať emailom : info@kurzyslovensko.sk

Vítame Vás na stránke OZ „Aktívny život“, ktoré pôsobí na slovenskom trhu viac ako 10 rokov.

V spolupráci s partnerskou organizáciou Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT Nové Zámky a OZ Zlaté Kľúče Nové Zámky.

 Našim zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup. Poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby s cieľom vytvárania prínosných praktických riešení a postupov. Rozvíjame ľudský potenciál formou interaktívneho prístupu a poradenstva.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa a vzdelávaním si chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ako aj pre organizácie, ktoré sa usilujú o zvýšenie efektívnosti a systematický rozvoj ľudských zdrojov.

Poskytované vzdelávacie služby robíme formou skupinového alebo individuálneho vzdelávania, najčastejšie vo vlastných  priestoroch, ale aj v priestoroch našich zákazníkov.

Staviame na kvalitnom lektorskom zázemí. Náš tím tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti personalistiky, obchodu, marketingu a vzdelávania.

O nás

Občianske združenie „Aktívny život“ ponúka aktivity v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu,  ekológie, osobného rozvoja a duševného rozvoja.

 • Občianske združenie „Aktívny život“ bolo založené na podnet troch lektoriek, ktoré sa venujú vzdelávaniu dospelých a mládeže, mentoringu, supervízii, mediácii a koučovaniu. V tomto čase má združenie sedem stálych členov.

 

 • Občianske združenie „Aktívny život“ už do roku 2013 poskytuje vzdelávacie aktivity pre rôznorodé cieľové skupiny – starší ľudia, sociálni pracovníci, podnikatelia, nezamestnaní, deti a mládež.

 

 • Pričom hlavným zameraním organizácia je práca s dospelou populáciou, ktorá ukončila formálne vzdelávanie. Počas letnej sezóny, v rámci letných táborov pracujeme aj s mládežou od 6 do 15 rokov. 
  Vekové rozpätie našich cieľových skupín je cca od 6-80 rokov.

 

 • Vďaka našej aktívnej činnosti sme získali podrobný prehľad o metódach, ktoré možno vo vzdelávaní dospelých uplatniť aj v oblasti sociálneho začlenenia, participácie a dobrovoľníctva.

Naše služby

Pomôžeme Vám vybudovať si život po akom túžite

akreditované kurzy ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu

Kurz Opatrovania | Kurz Murár | Kurz Inštalatér | Kurz Záhradnícka údržba verejnej zelene | Kurz Lektor |

Teambuildingy a školenia

Pravidelne organizujeme školenia, teambuildingy, oudoorové programy, semináre v oblasti sebapoznávania, sebavyjadrenia, kreativity, komunikačného a osobnostného rozvoja.

Kariérne poradenstvo

Poskytujeme kariérne poradenstvo pre mládež a dlhodobo nezamestnaných.

Vzdelávacie kurzy

Kurzy zamerané na Soft Skills a rozvoj Manažérskych zručností.

Vypracovanie žiadosti akreditavané kurzy

Vypracovávanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích aktivít MŠ SR pre jednoduché a modulové kurzy.

Vypracovanie žiadosti Kurz Opatrovania

Vypracovávanie žiadostí o akreditáciu Kurzov opatrovania MP SVR SR.

Prebiehajúce projekty

Kreatívne k lepšiemu duševnému zdraviu

Veková hranica 50 rokov predstavuje obdobie veľkých životných zmien –
napríklad strata zamestnania, strata blízkych osôb, rozpad životných vzťahov, odchod detí z domácnosti, problém v nájdení uplatnenia a zvýšené riziko zdravotných ťažkostí.

Medzi  dôležité potreby tak patrí udržiavanie dobrého psychického stavu, zvládanie strachu a úzkosti a vyrovnávanie sa so stresom. Príležitosti sú obmedzené z dôvodov zdravotných i hospodárskych prekážok.

Cieľová skupina zahŕňa aktívnych starších ľudí vo veku 50 rokov a viac, starších ľudí v pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti, klientov denných stacionárov a klientov klubov dôchodcov.

Pre seniorov pravidelne organizujeme prednášky a workshopy zamarané na témy tréningu pamäte a aktívneho starnutia.  

Na prácu so seniormi využívame  multifunkčnú  miestnosť, ktorá umožňuje stimuláciu všetkých zmyslov. 

Aktivity, ktoré pre Vás ponúkame Vám zároveň pomáhajú lepšie zvládať negatívne emócie a strach zo zmien.

Aktivity

Kontakt