Aktivita – Prechádzka „japonskou záhradou“ – relax duše

Japonské záhrady sú záhrady pre prestíž a vyjadrenie moci v Japonsku. Vytváranie záhrad bolo v minulosti prísne utajované  a dokonca bolo zakázané ukázať cudzincom písomnosti, ktoré opisovali metódy tvorby japonskej záhrady. Japonské záhrady sú miniatúrne a ich symbolika je v skutočnom svete. Opisujú neskutočnú pôvabnosť v každom ročnom období.

Aktivita – Morské pláže – spomienky na leto

Pomocou aromaterapie, výberom prezentácie morských pláží a hudbou sme vytvorili atmosféru mora a morských pláží. Využili sme rôzne materiály – morské malé a veľké škebličky, ako aj veľkú morskú rybu. Pomocou veľkých škeblí sme počúvali šum mora. Vo veľkých nádobách sme mali naliatu vodu do ktorej sme nasypali piesok, vložili ako škeble tak aj rybu. Týmto spôsobom mohli klienti pocítiť more pomocou taktilnej stimulácie.

Aktivita - Morské pláže a podmorský svet

Všetci prežívame hektické obdobie, kedy ľudia čelia rôznym problémom a už sa nemôžu zúčastňovať na činnostiach, ktoré majú radi. Práve virtuálna realita im ponúka dvere do sveta a umožňuje im navštevovať „nepoznané „ zákutia celého sveta.

Aktivita - Vyrozprávaj príbeh

Aktivita bola zameraná na zvýšenie klientovho sebauvedomenia. K uvedenej aktivite sme v príjemnej atmosfére v snoezelen miestnosti použili sadu kariet, od spoločnosti b-creativ – Storytelling Cards.