Aktivita - Let balónom nad Parížom

Cieľom virtuálnej reality bolo umožniť starším ľuďom, ako aj opatrovateľkám seniorov, zažiť zážitky pomocou okuliarov VR, ktoré už nemôžu zažiť v reálnom živote napr. kvôli svojej fyzickej, finančnej alebo psychickej situácii. S pribúdajúcim vekom je normálne, že sa u starších ľudí objavujú problémy súvisiace so zabúdaním. Takže aktivita môže slúžiť aj ako reminiscencia.

Dôležitým  zistením v rámci jednotlivých aktivít bolo, že aj opatrovateľky seniorov, ktoré sú zaradené do projektu, patria do kategórie seniorov 50+ rokov.

Prostredie VR – Let balónom nad Parížom, bolo špeciálne z našej strany navrhnuté pre seniorov ako aj pre opatrovateľov seniorov, ako nadväzná aktivita na aktivitu, ktorá prebehla v Snoezelen miestnosti, kde sme formou prezentácie oboznámili klientov s Parížom. Počas tejto aktivity si naši klienti zaradení do projektu, mohli Paríž a jeho pamiatky prezrieť z výšky – letom v balóne, a to pomocou VR.  

VR ponúkla seniorom a opatrovateľkám možnosť vychutnať si tento viaczmyslový zážitok. S použitím VR bol poskytnutý klientom kontakt s prostredím, ktoré v skutočnosti nikdy nevideli. 

Výsledky uvedenej aktivity ukázali významné zvýšenie celkového stavu nálady a pozitívnych emócií. VR umožnila seniorom ako aj opatrovateľom seniorom cestovať po nových,  nimi ešte neobjavených cestách.

V prípade VR konštatujeme, že seniorom pomáha proti osamelosti a zabúdaniu, ako aj opatrovateľkám seniorov pri odbúravaní stresu.