Aktivita - Vyrozprávaj príbeh

Aktivita bola zameraná na zvýšenie klientovho sebauvedomenia. K uvedenej aktivite sme v príjemnej atmosfére  v snoezelen miestnosti použili sadu kariet, od spoločnosti b-creativ – Storytelling Cards, ktorá obsahuje 72 farebných a čiernobielych fotografií kolektívu M. Shymon. Väčšina motívov fotografií je pozitívne ladená a zachytávajú bežné situácie, či menej bežné obrazy, ktoré vyzývajú k premýšľaniu. Na fotografiách sú zachytené rôzne aspekty života a symbolicky predstavujú životné túžby, výzvy, radosti, obavy alebo významné udalosti. Tieto obrázky nám v uvedenej aktivite poslúžili ako podnety na rozprávanie vlastných príbehov klientov, na ich povzbudenie a otvorenie rozhovoru, čím je možné zvýšiť sebavedomie klienta. Znázornené obrázky zastupujú životné túžby, výzvy, radosti, obavy a významné udalosti v živote človeka. Sú reprezentované v podobe ľudí, zvierat, budov a vecí, ktoré nás obklopujú v mestách, na dedinách, či odľahlých kútoch sveta.

Nakoľko uvedené karty majú široké možnosti využitia, využili sme ich ako pri práci so staršími klientmi, tak aj s opatrovateľmi seniorov. Výzvou pre klientov pri prehliadaní jednotlivých obrázkov bola možnosť, aby im dali zo svojho pohľadu  význam a zmysel.

Na začiatku aktivity lektor rozložil karty aby boli viditeľné (prípadne ich pripevní na stenu). Vysvetlil klientovi, k čomu aktivita slúži, vyzval klienta, aby si vybral niekoľko kariet, ktoré ho oslovili alebo v ňom niečo vyvolali. To, koľko kariet si klient vybral, bolo len na ňom. Potom vyzval klienta, aby ukázal karty, ktoré si vybral a aby nám zdôvodnil, prečo si tieto obrázky vybral, čo ho na tomto ktorom obrázku oslovilo. Na základe tohto výberu potom pokračovala o vybraných kartách diskusia, pri ktorej lektor kládol otázky a snažil sa zistiť čo najviac informácií. V prípade, že klient nebol komunikatívny, lektor mu dávať podporné otázky, aby sa rozhovoril.

Podporné otázky:

 • Čo vidíme na karte ?
 • Čo myslíte, aký príbeh sa skrýva za touto kartou?
 • Myslíte, že príbeh, ktorý je na karte zachytený je smutný, veselý, tragický…?
 • Ako sa vzťahuje karta, ktorú ste si vybrali, k Vašej súčasnej situácii?
 • Sú dôležité farby, ktoré sú na karte, čo vo Vás evokujú a podobne.

Druhou alternatívou je výbere kariet podľa lektorových otázok, napr.:

 • Ktorá karta najlepšie vystihuje Vaše detstvo, dospievanie…?
 • Ktoré karty by ste vybrali, aby ste nimi zachytili Vašu cestu životom?
 • Ktoré karty Vám pripomínajú dosiahnutie Vášho životného cieľa?
 • Ktorá z týchto kariet najviac vystihuje , ako sa cítite v súčasnosti, (v živote?, v práci?…)
 • Ktorá z týchto kariet vo Vás vyvoláva stres? Vysvetlite…
 • Ktorá z týchto kariet na Vás pôsobí upokojujúco? Vysvetlite…

V rámci tejto aktivity sme sa zamýšľali na tým, prečo bude vhodné použiť fotografie? Tie nás sprevádzajú po celý život od narodenia až po smrť. U seniorov vieme, že niekedy majú poruchu krátkodobej pamäte, takže aktivita, ktorá využíva spomienky a  ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov (v tomto prípade fotiek) má pre nich aj aktivizačný význam. Pri takomto spomínaní zvyšujeme pocit ich vlastnej hodnoty, keďže majú možnosť zdieľať svoje skúsenosti aj s niekým iným.